AFGAN HEYETİNİN BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARETİ

Afganistan Sosyal Yardımlaşma Derneği  ve Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğinde  “Türkiye’de  Şeffaflık, Bilgi Edinme, Hesap Verebilirlik, Kamu Denetçiliği ve Mali Suçlarla Mücadele” konularında uluslararası deneyim paylaşımlarında bulunmak üzere; 31.01.2014 tarihinde Afganistan Parlamento İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Mohammad Karim Baz başkanlığında; Teftiş ve Yolsuzlukla Mücadele Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık Dairesi, Parlamento Temsilciler Meclisi, Sivil Toplum Örgütleri, Afganistan Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu’ndan 20 kişilik heyet Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir. Heyet Denetim Hizmetleri Başkanımız Ahmet Tüzemen ve Başkan Yardımcımız Veysel Dal tarafından kabul edilmiştir. Ziyaret kapsamında Türkiye’de sosyal hizmetlerin denetimi hakkında bilgi verilmiştir.

,


Önceki Sayfa : “Denetçi Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”